ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Ens plau de convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Plataforma de càrrecs electes municipals de les Illes Balears pel Dret a Decidir, Avançam, que tindrà lloc dia 28 de gener del 2012, a les 10h, a l’Auditori municipal de Porreres (c/ Almoina, 69), amb l’ordre del dia següent:
  1. Altes i baixes.
  2. Balanç de les activitats i iniciatives dutes a terme per la plataforma.
  3. Presentació de candidatures i elecció de la Junta Coordinadora de la plataforma.
  4. Torn lliure d’intervencions.
  5. Parlaments.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Premium Themes Blog & Review. | Thanks to Wordpress Themes, Best Free WordPress Themes and WordPress Themes